Bibliografie van Reefdrukken
[laatst bijgewerkt 19 november 2015]

 
 


Woord vooraf
De hier gepresenteerde bibliografie van reefdrukken is gebaseerd op twee in druk verschenen bibliografieën: Waarvoor? Geld? Roem? Eer? Waarvoor dan? uit 1993 en Zelf Reve Drukken uit 1996. Dit corpus is uitgebreid met alle overige reefdrukken, voorzover aan de samensteller bekend. Daarnaast is nog een kleine selectie Curiosa toegevoegd; geen echte reefdrukken, deels wel ‘in het verborgene gedrukt ’, en ook aardig om te weten. Voorts zijn in deze categorie een paar drukjes ondergebracht waarvan de oplage zich beperkt tot 1 à 2 exemplaren en die dus nooit onder het volk is gekomen.
Overigens kan men bij de status van sommige reefdrukken en curiosa vraagtekens zetten. Dit geldt natuurlijk vooral voor die uitgaven waarvan de diverse bibliografen zelfs nog nooit een exemplaar in handen hebben kunnen krijgen, en waarvan dus ook geen afbeelding kon worden opgenomen.
Verder is een vraagteken te zetten bij de eerste vier reefdrukken (1970-1 t/m 4). Immers, als je je huisgenoot op zijn verjaardag wil verrassen met een bijzondere druk van vier van zijn gedichten, dan gaat dat uiteraard in het geheim. Maar na de verschijning zijn (en worden) exemplaren van dit kwartet in alle openheid verhandeld. Ook de status van Elf gedichten (vgl. 1973-2) is dubieus. En van de twee uitgaven van het Vanessa Fonds te Gent (1975-2 en 1976-1 kan slechts een tweede druk van de eerste van de twee als reefdruk worden beschouwd. Maar omdat die titels nu eenmaal in de eerstgenoemde bibliografie staan, zijn ze, met een aantekening, gehandhaafd.
De beschrijvingen berusten voor zover mogelijk op autopsie. Van exemplaren die ik niet zelf te pakken heb kunnen krijgen is de beschrijving uit de gedrukte bibliografieën onverkort overgenomen, dan wel heb ik de door derden aangeleverde gegevens vermeld.
Mijn dank gaat uit naar de Reveverzamelaars die bereid waren mij onbekrompen toegang te verlenen tot het Geheime Deel van hun collectie.
Dank gaat voorts uit naar M.B. die zo vriendelijk was enige varianten van uitgaven onder mijn aandacht te brengen en de nodige correcties in de beschrijvingen aanbracht.
Nog meer dank gaat uit naar P.K. en W.J.W. die zo genereus waren ofwel in de collecties ontbrekende reefjes aan mij te laten, dan wel exemplaren uit hun bezit aan mij te schenken.
Van bijna alle beschreven reefdrukken berust een exemplaar in mijn collectie. Niet aanwezige drukken zijn achter het jaartal, een bindvariant of een afwijkend omslag voorzien van een *. Uiteraard wil ik mijn verzameling zo compleet mogelijk maken, dus iedereen die mij aan desiderata kan helpen wordt dringend verzocht contact op te nemen. Men bedenke hierbij dat schriftelijk is vastgelegd dat het geheel op enig moment overgedragen wordt aan de Bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden en dus voor iedere serieuze belangstellende beschikbaar zal komen.

Kees Thomassen
Harkel Wassinkweg 9
7108 CG Winterswijk-Woold

Aanwijzingen voor het gebruik:
– Blader chronologisch door de uitgaven met gebruik van de witte pijlen.
– Met ‘Index’ komt u weer op deze pagina terecht waarop u kunt zoeken in diverse registers
– Als u in een van de registers op een nummer klikt gaat u naar de desbetreffende beschrijving.
– Evidente tikfouten zijn zo mogelijk hersteld tussen [ ], anders aangegeven door een [!].

De samensteller houdt zich warm aanbevolen voor correcties en aanvullingen. Mail naar uitvreter[apestaartje]harkelhoeve.nl

Algemeen register

  1. A – D
  2. E – H
  3. I – N
  4. O – Z

Titelregister

Daarnaast is er een register op de titels van de reefdrukken: Zie alhier

Bronnenregister

En voorts een register op de bronnen waaruit de reefdrukken zijn geput, voor zover expliciet in de beschrijvingen aangegeven: Zie alhier